Umorzenie postępowania upadłościowego – podstawy i praktyka

Informacje

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

Umorzenie postępowania upadłościowego – podstawy i praktyka

Umorzenie postępowania upadłościowego – podstawy i praktyka gdzie jest ogłoszona upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości względem rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal czterokrotnie wobec całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania innowacyjnych przepisów), kiedy to upadłość konsumencka jakie szanse upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł również miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono więcej niż 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nadzwyczaj istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych dodatkowo wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w obszarze przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a z drugiej strony nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i pożyteczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszystkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie oryginalnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności innowacyjnych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Komentarze: 2


noavatar.png
Edyta Zaniewicz właścicielka biura rachunkowego 2020-04-21

Prawdziwe ładne projekty i fantastyczne artykuły, absolutnie nic innego, czego potrzebujemy: D.

noavatar.png
Anna Zysnarska książki 2020-05-18

Przeczytałem tutaj kilka doskonałych rzeczy. Z pewnością bookmarking cen do ponownego odwiedzenia. Zaskoczę, jak wiele wysiłku tworzysz, aby stworzyć taką znakomitą stronę informacyjną.

Top